Vinkkejä yrityksen budjetoinnin kehittämiseen

Perinteisestä integroituun budjetointiin

Budjetointi on monelle organisaatiolle työläs vuosittainen prosessi. Numerot on pakko saada aikaiseksi, mutta niiden tuottama lisäarvo liiketoiminnan johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa suunnittelussa jää usein ohueksi.

Laskentataulukoihin perustuvassa perinteisessä budjetoinnissa kohdataankin usein seuraavia haasteita:

VC icon red - sad Tekeminen suuntautuu ylhäältä alaspäin, työskennellään siiloissa

VC icon red - sad Keskitytään pelkästään tulo- ja kustannustavoitteiden asettamiseen

VC icon red - sad Budjetoinnin edetessä ja tietojen lisääntyessä virheitä kertyy, linkit katkeavat ja versionhallinnasta tulee ongelma

VC icon red - sad Eri toimintojen välinen yhteistyö puuttuu

VC icon red - sad Tiedon laatutaso ja laajuus jää vajavaiseksi

Paras tapa parantaa koko budjetointiprosessia ja sen tuloksia on yhteistyön mahdollistava ympäristö, jossa kaikki työskentelevät yhteisen korkealaatuisen tiedon pohjalta.

Anaplanin pilvipohjainen liiketoiminnan suunnittelualusta yhdistää datan, ihmiset ja liiketoimintasuunnitelmat kaikissa yrityksen toiminnoissa. Näin Anaplanin avulla integroitu budjetointi parantaa koko budjetointiprosessia:

VC icon red - happy Budjetista saadaan sekä operatiivinen että taloudellinen

VC icon red - happy Budjettiprosessi on läpinäkyvä kaikille siihen osallistuville

VC icon red - happy Suunnittelu on aidosti liiketoimintalähtöistä

VC icon red - happy Eri toiminnot ymmärtävät, kuinka kokonaisbudjetti vaikuttaa heihin

VC icon red - happy Selkeä näkymä sekä taktisiin että strategisiin tavoitteisiin

 

Anaplan Budgeting best practice guide

 

Opas budjetoinnin kehittämiseen

Lataa opas budjetoinnin parhaisiin käytäntöihin ja tarkista mitkä vinkeistä soveltuisivat omalle organisaatiollesi. Oppaan avulla hyödynnät integroidun suunnittelun mallia parhaalla mahdollisella tavalla tehostaaksesi koko budjetointiprosessia, ja mikä tärkeintä, sen tuloksia.

Anaplan liiketoiminnan suunnittelun tukena

Anaplan tuo koko liiketoiminnan samaan suunnittelu-, mallinnus- ja raportointityökaluun. Sen avulla teet parempia ja nopeampia päätöksiä oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan. Lisäksi simulaatiot ja skenaariot mahdollistavat jatkuvan ja tarkan ennustamisen. Anaplanin avulla näkyvyys liiketoimintaan paranee ja aikaa vapautuu kehittämiseen ja tuottavaan tekemiseen.

Tutustu Anaplanin hyötyihin