Anaplan

Näkyvyyttä liiketoiminnan suunnitteluun ja päätöksen­tekoon
– reaaliajassa

Anaplan on pilvipohjainen suunnittelu- ja mallinnusalusta, joka yhdistää datan, ihmiset ja liiketoimintasuunnitelmat kaikissa yrityksen toiminnoissa.

Anaplan on muuttanut liiketoiminnan suorituskyvyn johtamisen: pois hankalista siiloista koko yrityksen kattavaan selkeään suunnitteluun. Anaplan ei rajoitu yhteen osa-alueeseen, vaan tuo ensimmäisenä koko liiketoiminnan samaan suunnittelu-, mallinnus-, ja raportointityökaluun.

Suomen johtavana Anaplan-kumppanina tarjoamme kaiken osaamisen Anaplanin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Autamme määrittelyistä toteutukseen, koulutuksesta käyttöön, aina tukeen ja ylläpitoon saakka. Lisäksi lupaamme käyttöönoton erittäin nopeasti, viikoissa kuukausien sijaan.

3 syytä valita Anaplan

 • Helppo käyttää
 • Nopea käyttöönotto
 • Skaalautuu suuriin tietomääriin
Tutkittua taloudel­lista hyötyä

Forrester Consultingin toteuttaman tutkimuksen mukaan käyttämällä Anaplania liiketoiminnan suunnittelussa, mallinnetut yritykset kokivat muun muassa seuraavia hyötyjä kolmen vuoden ajanjaksolla:

 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 303% 

 • Työvoiman suunnittelun tuottavuus parani 40%

 • Helppo käyttöönotto, tehokkuus ja ennustettavat ylläpitokustannukset yhden ohjelman myötä

 • Merkittäviä kustannussäästöjä myynti-, yleis- ja hallintokuluissa manuaalisen työn vähenemisen ja reaaliaikaisten ennusteiden myötä

 • Varaston arvo pieneni dynaamisen ennustamisen ansiosta

Täytä oheinen lomake, niin saat yhteenvedon tutkimuksesta ja näet lisää minkälaisia hyötyjä Anaplan tarjoaa.

 

Asiakkaitamme

Olemme auttaneet lukuisia suomalaisia yrityksiä kehittämään menestyksekkäästi liiketoiminnan suunnitteluaan Anaplanin avulla.

Mikä Anaplan?

Simuloitu
suunnittelu

VC icon red - accurate

Testaa skenaarioita ja niiden vaikutuksia strategiaan ja operatiiviseen toimintaan.

Simuloi muutosten vaikutuksia reaaliajassa kaikissa suunnitelmissa.

Tarkat
ennusteet

VC icon red - chart 1

Ennusta tulevaa historiadatan, algoritmien, trendien ja kausivaihtelujen avulla.

Tee parempia päätöksiä ja tarkempia ennusteita joustavalla teknologialla.

 

Helppo näkymä tietoon

VC icon red - chart 2

Tarkastele ja raportoi aina saatavilla olevaa tarkkaa, yksilöllistettyä tietoa.

Käytä interaktiivisia näkymiä kuvaamaan liiketoiminnan mittareita ja kehitystä.

Miten Anaplan toimii

Anaplan on uuden sukupolven ratkaisu, joka hyödyntää ainutlaatuista muistinvaraista arkkitehtuuria sekä intuitiivisen visuaalista käyttöliittymää. Nämä tekevät Anaplanista tämän hetken joustavimman ja tehokkaimman suunnittelutyökalun, joka: 

 • Mallintaa minkä tahansa suunnittelun ja linkittää mallit helposti toisiinsa  

 • Skaalautuu suuriin tietomääriin ja käyttökohteisiin

 • Integroituu hyvin muihin järjestelmiin

Anaplania voi käyttää talouden, myynnin ja operatiivisen toiminnan suunnittelumallien perustana ja sitä voi hyödyntää mm.

 • Talouden ja kysynnän ennustamiseen

 • Pitkän aikavälin suunnitteluun

 • Myynnin ja tuotannon suunnitteluun

 • Toimitusketjun hallintaan

 • Henkilöstösuunnitteluun

 • Ajuripohjaiseen suunnitteluun

 • Allokointeihin

 • Komissiolaskentaan

 • Konsernitilinpäätöksiin

 • ESG- eli vastuullisuusraportointiin, - suunnitteluun ja strategiaan

visma-consulting-anaplan-landing-page-miten-anaplan-toimii(1)-1

 

Yhdistä ihmiset, suunnitelmat ja tiedot kaikilla liiketoiminta-alueillasi


purple-hexagon  Talous

orange-hexagon (1)  Myynti

yellow-hexagon  Toimitusketju

grey-hexagon  Markkinointi

turquoise-hexagon  HR

visma-consulting-landingpage-anaplan-connected-planning

 

Parempia ja nopeampia päätöksiä

Tee päätöksiä oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan: Anaplan tuo tiedon nopeasti käyttöön ja päätösten vaikutukset näkyviksi millä tahansa laitteella.

Visma-Consulting-Anaplan-landingpage-The new UX 2019-small

 

visma-consulting-anaplan-landing-page-tarkkaa-ennustamista-2

 

Jatkuvaa ja tarkkaa ennustamista

Anaplanin tehokas mallinnus- ja laskentateknologia mahdollistaa skenaariot ja simulaatiot, joilla teet ennustamisesta jatkuvaa ja tarkkaa: esimerkiksi perinteisestä, hitaasta budjetoinnista voidaan siirtyä rullaavaan kuukausittaiseen talouden ennustamiseen.

Enemmän aikaa merkitykselliseen toimintaan

Anaplan parantaa näkyvyyttä liiketoimintaan ja vapauttaa aikaa suunnittelusta sekä analysoinnista kehittämiseen ja tuottavaan tekemiseen.

visma-consulting-anaplan-landing-page-enemman-aikaa-merkitykselliseen

 

Uudista siiloutunut suunnittelu yhtenäiseksi Anaplanin avulla

Ota yhteyttä