Johda tiedolla ja hyödynnä tekoälyä

Mitä teemme

Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja johtamaan liiketoimintaa datan, analytiikan, tekoälyn, optimoinnin ja modernin tietovarastoinnin avulla.

Tarjoamme osaamisen, työkalut ja selkeät toimintamallit dataohjattuun päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen, kun tarvitset:

 • Näkyvyyttä, ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta liiketoimintaan
 • Käyttökelpoista ja virheetöntä dataa päätöksentekoon
 • Älykästä toiminnan optimointia tai tekoälyn avaamia mahdollisuuksia

Tiedolla johtamisen ja tekoälyn palvelut

Datasta, sen turvallisesta hallinnasta, laadukkaasta jalostamisesta ja hyödyntämisestä liiketoiminnan johtamisessa on tullut ratkaiseva menestystekijä yrityksille.

Me tarjoamme kaiken tarvittavan osaamisen, jotta tietoa voidaan hyödyntää yrityksesi toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä mahdollisimman tehokkaasti: alkaen tietoon liittyvistä mahdollisuuksista ja datastrategiasta, analytiikkaan ja ennustamiseen, budjetointiin ja toiminnan suunnitteluun, aina hankalien ongelmien matemaattiseen optimointiin sekä tekoälyn mahdollistamaan tietomassojen käsittelyyn saakka.

Analytiikka, suunnittelu ja tiedon visualisointi

Autamme suunnittelemaan ja kehittämään organisaation dataohjattua johtamista:

 • Saat paremman näkyvyyden toimintaan ja tuloksiin
 • Pystyt suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevaa tekemistä
 • Näet datan ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa
 • Voit yksinkertaistaa toimintatapoja ja prosesseja
 • Nopeutat päätöksentekoa

 

Tarjoamme teknologiaa, suunnittelua ja toteutusta kaikkiin tarpeisiin:

Raportointi ja visualisointi mahdollistaa datan ymmärtämisen ja hyödyntämisen päätöksenteossa sekä tulosten seurannan ja esittämisen helposti.

Kannattavuuslaskenta parantaa seurantaa ja tukee johtamista mahdollisimman tarkalla tasolla, esimerkiksi tuotteittain ja asiakkaittain.

Budjetointi, suunnittelu ja ennustaminen antavat näkyvyyden tulevaan liiketoimintaan. Tarjoamme esimerkiksi Anaplan-ratkaisut Suomen johtavana kumppanina. Anaplan on yksi tämän hetken tehokkaimmista ja joustavimmista työkaluista myynnin, talouden ja operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja mallintamiseen.

Lue Anaplanin hyödyistä


Optimointi ja suositteleva analytiikka

Moni yritys tavoittelee kustannussäästöjä, sujuvampaa asiakaskokemusta, nopeampia toimituksia ja parempaa saatavuutta. Nämä ovat usein vaikeita asioita, joihin ei ole helppoja ratkaisuja. Matemaattisen optimoinnin avulla voimme kuitenkin ratkaista monimutkaisia ongelmia ihmistä tehokkaammin — ja saavuttaa vähemmillä resursseilla enemmän.

Optimointia voidaan käyttää päätösten teossa ja niiden vaikutusten simuloinnissa: esim. jos kuljetuskalusto uudistetaan hankkimalla tyypin X ajoneuvoja, paljonko ajetut kilometrit tai kokonaiskustannukset vähenevät?

Optimointia kannattaa hyödyntää, kun samanaikaisesti tehdään useita toisiinsa vaikuttavia päätöksiä, joilla on suuri yhteisvaikutus ja joiden laatua voidaan arvioida päätöksentekohetkellä.

Optimointimallin avulla päätöksenteolle luodaan yksinkertainen kehikko: mitä haluat saavuttaa, mihin voit vaikuttaa ja mitä rajoitteita tulee huomioida. Tämän pohjalta toteutamme optimointiratkaisun, joka nopeuttaa päätöksentekoa, helpottaa eri tilanteisiin varautumista ja tuo kustannussäästöjä.

Rakennamme räätälöityjä optimointimalleja osaksi olemassa olevia ohjelmistoja tai toimimaan omina kokonaisuuksinaan. Optimoinnin hallinnan voit ulkoistaa meille tai hoitaa itse.

Yhtenä osoituksena osaamisestamme olemme Gurobin, maailman johtavan optimointityökalun kehittäjän, ensimmäinen Premier-tason kumppani Pohjoismaissa.

Optimointi sopii hyvin käytettäväksi:

 • Logistiikan optimoinnissa, esimerkiksi useiden kohteiden reittisuunnittelussa, kuormatilan tehokkaassa hyödyntämisessä ja kuljetusten yhdistämisessä taksikyydeistä merirahteihin
 • Suunnittelussa ja aikataulutuksessa, esimerkiksi työvuorosuunnittelun älykäs automatisointi VuoroÄlyn avulla
 • Hintojen optimoinnissa
 • Toimitusketjun ja varaston tasapainottamisessa
 • Valmistusprosessien tehostamisessa (oikea tuotantojärjestys, aikataulujen optimointi jne.)

 

OPTIMOINTI - NYKYTILAN ARVIOINTI

Suuri osa liiketoiminnastasi on mitattavissa ja siten sekä ennakoitavissa että parannettavissa optimointiratkaisun avulla. Mutta mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?

Meillä on tähän paketoitu ratkaisu, nykytilan arviointi.  Se tuo sinulle mielenrauhaa varmistamalla, että optimointimallisi ovat ajan tasalla tai antamalla sinulle toteuttamiskelpoisia parannusehdotuksia. 

Tutustu palveluun 


VUOROÄLY - TYÖVUOROSUUNNITTELUN AUTOMATISOINTIIN

Työvuorosuunnittelu voidaan hoitaa helpommin ja nopeammin älykkään automaation avulla – yhdellä klikkauksella. 

VuoroÄly suunnittelee työvuorot automaattisesti ja fiksusti. Se ottaa huomioon lait, työehtosopimukset, henkilöstön toiveet ja kustannukset. 

Näin aikaa vapautuu työhön, joka vaatii ihmisen kosketusta.

Lue lisää VuoroÄlyn hyödyistä


Tietovarastointi

Modernin tietovarastoinnin avulla saat valjastettua eri lähteistä löytyvän datan hyötykäyttöön. Liiketoiminnan ja talouden ennustamisen ja pyörittämisen helpottamiseksi suunnittelemme ja toteutamme tehokkaita tietovarastoja, autamme datan hallinnassa ja jalostamisessa ja hoidamme tuen sekä ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen. Palveluihimme kuuluvat:

 • Data-arkkitehtuurin ja datastrategian suunnittelu
 • Tiedon hallinnointimallit ja data governance -konsultointi
 • Tietovarastoinnin automatisointi markkinoiden tehokkaimmilla ratkaisuilla (Data Vault 2.0 ja TimeXtender)
 • Azure-tietoalusta ja pilvisiirtymät (Olemme Microsoftin Co-sell partner, eli korkeimmalla kumppanuustasolla.)
 • Power Platform – suunnittelu ja konsultointi (Power BI, Power Apps, Power Automate)
 • Ketterät low-code- ja no-code-sovellukset vaativiinkin tarpeisiin
 • Manuaalisten liiketoimintaprosessien automatisointi ja vanhentuneiden ratkaisujen modernisointi
 • IoT ja IIoT -projektit, joissa kerättyä dataa voidaan jalostaa ja hyödyntää erilaisiin tarpeisiin, kuten etäseurantaan ja ennakoivaan huoltoon

 

Omalta tehtaalta: Data Vault 2.0 -automatisointityökalu

Data Vault -pohjainen tiedon mallinnus ja metadataan perustuva tietovaraston kehitys mahdollistavat manuaalisen työn automatisoinnin ja tekevät datalatausten ja bisneslogiikan luomisesta yksinkertaista sekä tiedon mallinnuksesta nopeaa ja tehokasta:

 • Standardien mukaan mallinnettua dataa voidaan jalostaa eri tarkoituksiin.
 • Pilviarkkitehtuurin johdosta kustannukset pysyvät kurissa.
 • Sisäänrakennettu suorituskyvyn seuranta, monitorointityökalut ja tuki reaaliaikaiselle datan siirrolle lisäävät läpinäkyvyyttä ja avaavat uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiselle.

 

TimeXtender - tietovarastoinnin automatisointiin
 • TimeXtender on helppokäyttöinen työkalu tietovarastojen rakentamiseen, ylläpitoon ja pienkehitykseen. TimeXtender nopeuttaa tietovarastointiprojekteja ja tuo lisää läpinäkyvyyttä siihen, mistä tieto on peräisin ja missä sitä käytetään. Näin tietoa voidaan myös hyödyntää paremmin.

 • TimeXtenderin avulla saat luotettavaa tietoa, jonka avulla teet parempia päätöksiä, entistä nopeammin.

Tutustu TimeXtenderin hyötyihin


Tekoäly ja koneoppiminen

Yhdistämme palveluihimme tekoälyä, joka ohjaa ja priorisoi työtä tehokkaasti, hoitaa manuaalista työtä vaativat tehtävät ja oppii jatkuvasti uutta oman sekä ulkopuolisen datan avulla.

Tekoälyn, ohjelmisrobotiikan, prosessiautomaation, koneoppimisen ja kielen ymmärtämisen yhdistämällä olemme rakentaneet hyperautomaation, joka:

 • Ymmärtää luonnollista kieltä, kontekstia ja pystyy tuottamaan tekstiä.
 • Luokittelee, priorisoi, ohjaa ja automatisoi työtä älykkäästi.
 • Oppii uutta ja kehittyy jatkuvasti.
 • Integroituu muihin järjestelmiin kiinteästi, pilvipalveluna tai hybridinä.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kuulla lisää palveluistamme ja siitä, miten voisimme auttaa, täytä oheinen lomake niin olemme sinuun yhteydessä pian.