Sujuvaa toimintaa ja älykästä automaatiota

Mitä teemme

Rakennamme parempaa digitaalista arkea ja sujuvaa sähköistä asiointia älykkään automaation ja terävimmän teknologian avulla. Teknisen osaamisen lisäksi tuemme sinua organisaatiosi toiminnan muutoksessa ja prosessien kehittämisessä. Viemme muutokset sujuvasti käytäntöön, jotta voit:

 • Hyödyntää täysimääräisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet
 • Helpottaa omien asiakkaidenne arkea onnistuneilla digitaalisilla palveluilla
 • Sujuvoittaa omaa toimintaanne rakentamalla yhteisiä toimintatapoja, automatisoimalla prosesseja ja luomalla datan avulla läpinäkyvyyttä päivittäiseen tekemiseen

Näin voimme auttaa

Yhdistämme asiakkaamme ymmärryksen toiminnastaan vankkaan teknologiaosaamiseemme, sekä uusiin näkökulmiin digitaalisista palveluista ja prosesseista. Näin saamme aikaan positiivista muutosta.

Käänny siis puoleemme, jos päivittäinen toiminta tuntuu tahmealta, turha manuaalinen työ kuormittaa, tiedot ovat levällään tai asiakkaat tuskastuvat huonoon palveluun. Laitetaan yhdessä asiat kuntoon.

Palvelut digitaalisten prosessien automatisointiin

Tarjoamme taatusti toimivaa teknologiaa kaikkiin asiakaskohtaamisiin ja sisäisiin prosesseihin datan, älykkään automaation ja modernien digitaalisten palveluiden avulla.

Asiakaspalveluprosessien ja asiakaskokemuksen kehittäminen
eBusiness Suite ja sähköinen asiointi: Palveluprosessien digitalisoinnin ja automatisoinnin mahdollistava ohjelmistoalusta. Erityisesti julkiselle sektorille suunnattu helppokäyttöinen low-code -alusta perustuu avoimiin standardeihin ja teknologioihin ja integroituu ketterästi muihin järjestelmiin. eBS-alustan avulla voi hoitaa kaikki sähköiseen asiointiin, palveluprosesseihin ja asianhallintaan liittyvät toimet. Alustaan linkittyvät saumattomasti muut palvelumme, kuten dokumenttien hallinta ja arkistointi sekä sähköinen allekirjoitus.

ESM: Palveluhallinta- ja tiketöintijärjestelmä mahdollistaa palvelupyyntöjen kattavan ja selkeän hallinnan sekä organisaation palveluiden digitalisoinnin ja automatisoinnin. Järjestelmä kattaa asiointiportaalin, palvelupyyntöjen käsittelyn sekä dokumenttien hallinnan ja on laajennettavissa arkistoinnin, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen kokouspalvelun ratkaisuilla.

Flow CC Suite: Asiakaspalvelujärjestelmä, johon voi yhdistää saumattomasti tekoälyä, automaatiota ja asiakaskokemuksen mittaamisen. Ratkaisu sisältää tehokkaan reititysälyn ja kattaa kaikki palvelukanavat, mukaan lukien ajankohtaisen WhatsAppin. CC Suite contact center on helppo integroida mihin tahansa liiketoimintaprosessiin ja se skaalautuu yrityksesi tarpeiden mukaan.

Flow CX 360: Asiakaskokemuksen reaaliaikainen mittaaminen ja kehittäminen kaikkien kanavien ja kohtaamispisteiden osalta. Standardoidut NPS-, CES- ja CSAT-mittarit, sosiaalinen kuuntelu sekä kehittynyt Voice of Customer -teknologia antavat luotettavan kuvan asiakkaiden kokemuksesta ja auttavat reagoimaan nopeasti.

Salesforce: Asiakaskohtaamisen hallinta ja datapohjainen 360-näkymä asiakkuuksien osalta yhdellä markkinoiden tehokkaimmista alustoista. Service Cloud ja Experience Cloud -ratkaisujen avulla laitat asiakaspalvelun kuntoon. Salesforce sisältää yhdessä paketissa myös kaikki myynnin ja markkinoinnin työkalut. Olimme ensimmäinen suomalainen Salesforcen kumppani ja meiltä löydät edelleen Suomen parhaat osaajat.

Microsoft Dynamics 365: Täydellinen asiakkuudenhallinnan ratkaisu tehostamaan palvelua ja toimintaprosesseja. Dynamics 365 nivoutuu yhteen koko muun Microsoftin ratkaisuvalikoiman kanssa, ja saat kauttamme myös kaikki myyntiin, markkinointiin, viestintään, dokumenttien hallintaan ja muuhun liittyvät palvelut. Olemme suomen johtava D365-talo ja Microsoftin Gold-tason kumppani.

Prosessijohtaminen ja -kehitys

Prosessijohtaminen ja -kehitys

Looginen ja tehokas tapa kehittää yrityksen toimintaa, on tehdä se prosessilähtöisesti. Prosessijohtamisen näkökulmasta olennaista on määritellä tärkeimmät arvovirrat ja kehittää niitä tuottamaan lisäarvoa asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti.

Edistyneiden menetelmien käyttö kehitystyössä varmistaa, että uudistuksista saadaan johdonmukaisia, toistettavia ja tehokkaita tuloksia.

Prosessijohtaminen (Business Process Management, BPM) auttaa määrittelemään, kehittämään ja hallitsemaan liiketoimintaprosesseja, jotka mahdollistavat yrityksen tavoitteiden saavuttamisen.

Prosessijohtaminen on enemmän kuin Lean, Six Sigma ja muut kehittämisen menetelmät – se on kattava yrityksen johtamisen filosofia, jossa kaikki liiketoiminnan olennaiset elementit otetaan huomioon. Kaikki prosessikehityksen palvelumme pohjautuvat tähän BPM-filosofiaan.

Meiltä saat:

 • Kaiken avun matkalla kohti prosessijohtamista (mm. BPM-viitekehys, liiketoimintamalli, organisaationrakenne, prosessipankki)
 • Prosessien kuvantamisen (mm. Blueworks Live)
 • Prosessien suunnittelun, kehittämisen ja analyysin (mm. BPM, Lean, Six Sigma)
 • Prosessikehitystyöpajojen fasilitoinnin
 • Tuen prosessikehittämisen ja -automaation osaamiskeskuksen pystyttämiseen (Center of Excellence)

Onnistunut prosessiautomaatio edellyttää, että ymmärretään prosessien nykytila. Tähän prosessijohtaminen on erinomainen työkalu.

Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka

Prosessiautomaatio

Prosessiautomaation avulla voit sujuvoittaa liiketoimintaasi ja tehdä siitä helpommin hallittavaa sekä läpinäkyvää. Kun prosessit kuvannetaan  ja järkeistetään, voidaan toistuvat ja määrämittaiset osat työstä automatisoida.

Automaatiossa hyödynnetään käytössä olevien järjestelmien automaatio-ominaisuuksia, ohjelmistorobotiikkaa, prosessimoottoreita tai päätöksentekoautomatiikkaa. Hyvin toteutettu automaatio vapauttaa ihmisten ajan merkityksellisempään työhön ja monimutkaisempien tilanteiden hoitamiseen.

Meiltä saat:

 • Kokonaisvaltaisen näkemyksen prosessien liiketoimintalähtöiseen automatisointiin
 • Osaamisen ja vankan kokemuksen prosessiautomaatiohankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta, niin strategisella kuin käytännön tasolla
 • Prosessiautomaatiokoulutuksia liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä työkaluihin ja metodeihin

Ohjelmistorobotiikka (RPA)

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) automatisoi arkipäiväiset rutiinitehtävät, vapauttaen ihmisen aikaa ajatustyötä vaativiin tehtäviin. Robotti toistaa ihmisen tekemiä toimia ja vähentää virheiden määrää, sekä manuaaliseen ja monotoniseen työhön käytettyä aikaa.

Meiltä saat:

 • Kokonaisvaltaista apua prosessien automatisointiin, joka ei rajoitu ainoastaan ohjelmistorobotiikkaan
 • Vankan RPA-osaamisen (UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, IBM RPA, Robot Framework)
 • Apua ohjelmistorobotiikan skaalaamiseen
 • Ohjelmistorobotiikan koulutuksia kehittämisestä käyttöönottoon
Älykäs hyperautomaatio

Lotta Hyperautomaatio yhdistää luonnollista kieltä ymmärtävän ja oppivan tekoälyn ohjelmisrobotiikkaan sekä prosessiautomaatioon. Eli näppärästi lyhenteillä tiivistäen AI + NLU + ML + RPA + BPA = ajan säästöä, parempia tuloksia ja tyytyväisempiä ihmisiä.

Lotta Hyperautomaatio mahdollistaa ihmisen ja teknologian vaivattoman yhteistyön. Sen avulla voidaan hoitaa automaattisesti aiemmin manuaalista työtä vaatineet tehtävät, kuten tilausten käsittely ja laskutus. Näin vapautetaan ihmisten aikaa mielekkäämpään ja merkityksellisempään työhön.

Asiakaspalvelussa Lotta Hyperautomaation avulla voidaan käsitellä automaattisesti kymmeniä prosentteja asiakasviesteistä, minkä lisäksi se luokittelee, priorisoi ja reitittää viestit automaattisesti, tarvittaessa myös jatkokäsittelyyn muihin järjestelmiin.

Lotta Hyperautomaatio on osa Flow -kokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi asiakaspalvelujärjestelmä ja asiakaskokemuksen mittaamisen työkalut. Flow kytkee eri teknologiat tehokkaasti palvelemaan liiketoimintaa, jolloin asiakas saa kaiken helposti yhdeltä luukulta.


Sähköinen allekirjoitus

Digitaalisten palveluiden, prosessien ja työnkulkujen tueksi tarjoamme räätälöitäviä sähköisen allekirjoituksen palveluja vaativiin tarpeisiin. Korkea tietoturva, vahvat tunnistustavat, muokattavuus ja laajat integrointimahdollisuudet sisältyvät molempiin ratkaisuihimme.

X-Sign: Räätälöitävä ja EIDAS-hyväksytty ohjelmistoalusta julkisen sektorin sähköisiin allekirjoitusprosesseihin ja työnkulkuihin. X-Signista löytyy laaja valikoima eri tunnistus- ja allekirjoitusmenetelmiä sekä valmiit työnkulut mm. virkamääräyksiin, kokouspöytäkirjoihin, viranhaltijapäätöksiin ja työsopimuksiin.

Tutustu X-Signiin

Signom: Helposti räätälöitävä ja erilaisiin tarpeisiin skaalautuva Signom-allekirjoituspalvelu sopii niin pienten yritysten vaativiin tarpeisiin kuin suurille yrityksille, joissa organisaatiorakenteet ja allekirjoitusprosessit ovat monimutkaisia ja vaativat automaattisia työnkulkuja sekä laajoja integrointeja.

Tutustu Signomiin


Sähköinen arkistointi ja asianhallinta

Meiltä saat kaiken asianhallintaan sekä dokumenttien hallintaan ja arkistointiin. Kaikki ratkaisumme ovat SÄHKE2-sertifioituja ja toimivat niin erillisinä palveluina kuin saumattomasti yhdessä.

X-Archive: Julkishallinnon sähköinen arkistointijärjestelmä – kaikille asiakirjoille ja tiedostomuodoille, kaikista lähteistä, yhdessä paikassa ja yhden käyttöliittymän takana.

Ratkaisun vahvuudet ovat tiedon ja tiedostojen pitkäaikainen säilyttäminen muuttumattomana, helppo selainpohjainen käyttö, kattavat hakutoiminnot ja tietojen elinkaaren hallinta. X-Archive on käytössä mm. potilastietojen hallinnassa, palkka- ja taloushallinnossa, rakennusvalvonnassa ja opetustoimessa.

X-Archive on Suomen ensimmäinen SÄHKE2-sertifioitu säilytysjärjestelmä ja eriytetyn järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta erittäin turvallinen tapa säilyttää tietoa. Avoimien rajapintojen vendor neutral archive (VNA) -järjestelmänä X-Archive mahdollistaa kaikki tiedostomuodot ja metatietomallit.

Tutustu X-Archiveen

Dokumentinhallinta: Dokumentinhallinnan ratkaisu kaikentyyppisten dokumenttien ja kuvien selkeään elinkaaren hallintaan ja helppoon käytettävyyteen. Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu varmistaa, että dokumentit ovat aina ajan tasalla ja ne on helppo löytää silloin kun niitä tarvitaan. Ratkaisu sopii kaikentyyppisille dokumenteille, kuten sopimukset, käyttöohjeet ja hoito- sekä potilasohjeet.

Case Manager: Asianhallintaratkaisu jolla toteutat koko organisaation asianhallinnan helposti ja kattavasti.

TOJ: Tiedonohjausjärjestelmä kattaa organisaation tiedonohjauksen sekä tiedon elinkaaren hallinnan luotettavasti ja helppokäyttöisesti.


Digitaaliset alustat yhteistyöhön

Microsoft O365 tarjoaa täydellisen kattauksen ohjelmistoja moderniin digitaaliseen yhteistyöhön, viestintään ja tiedon hallintaan sekä jakamiseen. Sujuvoita arkea, paranna tiimityön tuottavuutta ja tehosta toimintaa joustavilla Teams-, Office- ja Sharepoint-ratkaisuilla.


Myynti ja markkinointi

Meiltä saat tarvittavan liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen sekä markkinoiden johtavat järjestelmät myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Oikeilla ratkaisuilla ja osaamisella tuot päivittäiseen tekemiseen läpinäkyvyyttä, rikot siiloja ja parannat yhteistyötä, sekä saavutat liiketoimintasi tavoitteet.

Salesforce: Salesforce Sales Cloud on pilvipalveluna toimiva CRM-ratkaisu, joka tarjoaa myynnille työkalut suoriutua työstään paremmin. Autamme asiakkaitamme sekä ratkaisun käyttöönotossa että sen tehokkaassa käytössä ja jatkokehityksessä.

Pardot sekä Marketing Cloud -ratkaisujen avulla pystyt tekemään liiketoiminnan kannalta merkityksellistä markkinointia ja osoittamaan selkeät euromääräiset tulokset toimenpiteille. Näillä työkaluilla hoidat mm. markkinointiautomaation, liidien kehittämisen, markkinoinnin tulosten analysoinnin sekä oikeaan aikaan kohdistetut yksilölliset markkinointiviestit.


Microsoft Dynamics 365: Yhdessä paketissa myynnin ja markkinoinnin tehokkaat työkalut, jotka linkittyvät sujuvasti muuhun Microsoftin ekosysteemiin. Kattavan CRM-järjestelmän avulla nostat myyntiorganisaatiosi tuottavuutta ja helpotat myyjien päivittäistä työtä. Tarjolla on myös kaikki tarvittava kohderyhmälähtöiseen monikanavaiseen markkinointiin, sosiaalisen median hallintaan sekä markkinoinnin analytiikkaan. Tuemme asiakkaitamme niin teknologioiden osalta kuin myös organisaation vaatimassa muutoksessa.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kuulla lisää palveluistamme ja siitä, miten voisimme auttaa, täytä oheinen lomake niin olemme sinuun yhteydessä pian.