Data / BI

Tietovarastointi koronasyksynä – turha viivytys vai välttämättömyys?

Mikko Kontsas 02.10.2020

Nykyisen tilanteen vallitessa prioriteetit helposti polarisoituvat. Kehityshankkeet ovat joko entistä kiireellisempiä tai niitä lykätään kokonaan.
Miten tietovarastointiin tulisi suhtautua juuri nyt? Onko se koronasyksynä vain hidaste matkalla kohti raportoinnin laajentamista, vai edelleenkin välttämätön osa kestävää tiedolla johtamisen järjestelmäarkkitehtuuria?

Edellisessä BI-aiheisessa blogissamme nostimme esiin kolme aihiota, jotka ovat tänä syksynä kriittisempiä kuin koskaan aikaisemmin:

  1. Varmista, että saat ajantasaista tietoa nykyhetkestä
  2. Varmista, että saat ajantasaisen kuvan tulevaisuudesta
  3. Varmista, että pystyt yhdistämään tietoa eri lähteistä ja muokkaamaan raportointia

Tässä blogissa pureudumme kohtaan kolme, eli kyvykkyyteen yhdistää tietoa ja säilyttää raportoinnin muokattavuus.

Kun aikatauluja tiivistetään ja liiketoiminnan tilaa koskeviin avoimiin kysymyksiin halutaan vastauksia viimeistään eilen, herää houkutus oikaista datan matkaa raportointiin ja jättää tietovarastointi väliin. Myös paineet budjeteissa voivat johtaa kehityshankkeiden vaiheiden karsimiseen ja näin samaan lopputulokseen. 

Tosiseikka on kuitenkin se, että tietovarasto on ainoa kestävä tapa varmistaa yrityksen kyky yhdistää eri järjestelmistä tulevaa tietoa sekä hyödyntää tätä parhaalla mahdollisella tavalla.

Raportointiohjelmistot antavat tietojen yhdistämiseen jonkin verran mahdollisuuksia, mutta laajemmassa ja pitkäaikaisemmassa käytössä se ei ole aito vaihtoehto.

Tietovarasto on siis edelleen yhtä tärkeä kuin aina ennenkin. Miten tietovarastokehitys saadaan vastaamaan nykyisiin aikataulu- ja budjettipaineisiin? Vastaus tähän löytyy tietovarastoautomaatiosta.

Perinteinen tapa rakentaa tietovarastoja on käyttää alustojen mukana tulevia työkaluja ja rakentaa käsin erilaisia käsittelyjä tietojen lataamista, muokkaamista, yhdistelyä ja historiointia varten.

 

Nykyään tämä (edellämainittu käsin rakentaminen) ei ole tarpeellista, vaan erilaisilla automaatiovälineillä voidaan merkittävästi nopeuttaa kehitystä ja ylläpitotoimia, sekä säästää aikaa ja rahaa.

 

Lisäksi automaatiovälineet tekevät datan käsittelyn läpinäkyvämmäksi ja tuottavat ajantasaisen dokumentoinnin napin painalluksella.

Tietovarastoautomaatiovälineitä ovat esimerkiksi Data Vault Modeler, TimeXtender ja Qlik Data Integration -työkalut.

Data Vault Modeler on tehokas väline data vault -mallinnettuihin tietovarastoihin ja TimeXtender tähtimallisiin. Molemmat näistä välineistä toimivat Microsoft-alustoilla pilvessä ja on-prem ympäristöissä. Jos valittu alusta ei ole Microsoft, löytyy ratkaisu Qlik Data Integration -välineistöstä joka toimii myös esimerkiksi Google sekä AWS -alustoilla Microsoftin lisäksi.

Tietovarastoa ei siis pidä nykytilanteessakaan sivuuttaa, vaan pyrkiä tekemään se entistäkin nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Me twodaylla autamme mielellämme sopivan välineistön valinnassa ja toteutamme teille sujuvasti korona-ajan aikatauluihin sekä budjetteihin sopivan projektin!

 

Lue blogisarjan muut osat täältä:
Tekeekö koronan tuoma epävarmuus budjetoinnin turhaksi?
Mitä korona opetti meille raportoinnista?

avatar

Mikko Kontsas

mikko.kontsas@twoday.com
040 5806 786