Säästöjä ja päästövähennyksiä reittioptimoinnin avulla

Jätteiden keruun tehokkuudessa reittien suunnittelulla on suuri merkitys. Suunnittelun tehostamisella voidaan saavuttaa huomattavia kustannus- ja ympäristöhyötyjä. Remeolla on käynnissä laaja projekti liiketoiminnan tehostamiseksi, jonka osana he aloittivat yhteistyön kanssamme reititysten optimoimiseksi.

Projektissa optimoitiin twodayn kehittämällä algoritmilla jäteastioiden tyhjennysreitit suuren suomalaisen kaupungin alueella. Tämä toteutettiin työkalulla, joka lukee Remeon tietojärjestelmästä saatavan aineiston ja muokkaa sen optimoinnille sopivaan muotoon sekä syöttää tulokset oikeassa muodossa takaisin Remeon järjestelmään.

Optimointialgoritmeilla muodostettiin joka viikonpäivälle ajoreitti työvuorokohtaiset rajoitteet huomioiden. Lisäksi kehitettiin uusi algoritmi, joka tasapainottaa tyhjennysten lukumääriä eri viikkojen välillä. Annetulla aineistolla laskettiin useita vaihtoehtoisia skenaariota, esimerkiksi käytettävissä olevien ajopäivien määrää vaihdellen.

Remeon toiminnan tehokkuuden keskeisiä mittareita ovat reittien yhteispituus, ajoaika ja tasapainotus.  Reittien tasapainottamisella tarkoitetaan tyhjennysten ajoittamista viikon mittaan siten, että ajovuorot eri päivinä ovat mahdollisimman samanmittaisia. Liian pitkä reitti aiheuttaa ylitöitä, kun taas liian lyhyiden reittien tapauksessa työaikaa ei hyödynnetä tehokkaasti.

Astioiden tyhjennysväli vaihtelee 1 ja 60 päivän välillä, mikä antaa useita mahdollisuuksia reittien suunnitteluun, mutta kasvattaa samalla huomattavasti tarkasteltavien vaihtoehtojen määrää. Astioiden sijainnin ja tyhjennysvälin lisäksi tulee paikoin huomioida aikaväli, jolloin tyhjennys on mahdollista tehdä.

 

Yhteistyö twodayn kanssa meni oikein mukavasti ja projektin eteneminen oli viikottaisten tilannekatsausten ansiosta läpinäkyvää. Aluksi olin skeptinen projektin osalta, mutta ajatus alkoi muuttua paljon positiivisemmaksi kun näin ensimmäisiä tuloksia", kertoo Remeon projektipäällikkö Joonas Savolainen.

avatar
Joonas Ollila
joonas.ollila@twoday.com
044 230 3847