Nopeutta potilaiden korvausvaatimusten käsittelyyn Tanskassa

Tanskan twodayn kehittämän sähköisen asioinnin järjestelmän kautta tapahtuva hoitosuunnitelmien ja -asiakirjojen käsittely nopeuttaa potilaiden korvausvaatimusten käsittelyä.

Palvelu parantaa viestinnän laatua ja nopeutta

On tärkeää pitää huoli, että potilailla on mahdollisuus pyytää esim. lääkärien hoitovirheistä, sairaala-ajasta muutoin, tai lääkkeen sivuvaikutuksista johtuvien haittojen korvauksia. Korvausvaatimusten kanssa työskentely tarkoittaa erilaisten asiakirjojen täyttämistä, erityishoitoon liittyviä toimenpiteitä sekä mahdollisten lakimiesten ja lääkärien lausuntoja määrittämään sitä, kuka loppupelissä on korvauksiin oikeutettu ja missä mittakaavassa. 

Potilaiden oikeuksia ajava taho halusi tähän haasteeseen uuden, modernin sähköisen asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmän. Järjestelmän tulee jatkossa olla kykenevä käsittelemään hallinnallisia sekä viestinnällisiä tehtäviä, samalla tuoden kokonaisvaltaista virtuaalista tukea erilaisten korvausvaatimushakemusten käsittelyyn.

 

Järjestelmä antaa potilaalle itselleen pääsyn omaa tapaustaan koskeviin asiakirjoihin ja lausuntoihin. Myös muut osapuolet, kuten sairaala, spesialistit, työnantajat sekä fysioterapeutit voivat valikoidulla filtteröinnillä tarkastella käsittelyn etenemistä.

 

Tietoturva etusijalla

Koska järjestelmässä käsitellään potilaiden henkilökohtaisia tietoja, siinä on panostettu tietoturvaan erityisellä integraatiolla, jolla voidaan hallita oikeuksia henkilö- tai asiakirjalähtöisesti. Tämän lisäksi järjestelmässä voidaan luoda tapauskohtaisesti asiakirjojen välille suhteita, joissa ne näkyvät. Ulkoiset tahot pääsevät tämän integraation kautta rajoitetusti tällöin näkemään juuri heille merkitykselliset tiedot, sekä osiot joihin heidän panostustaan saatetaan tarvita.

 

Järjestelmä on sekä käyttäjien että luonnon puolella

twodayn kehittämä potilashuoltojärjestelmä on tehokas alusta potilaiden asioinnille ja eri tahojen yhteistyön mahdollistamiselle. Korvausvaatimustapauksia on vuosittain 10,000, jolloin tällainen käsittelyä nopeuttava sekä asiakaskokemusta lisäävä tuote on kaikkien edun mukainen. 

 

Kyseessä onkin vuositasolla yli 1.5 miljoonaa asiakirjaa, joita ei tarvitse enää printata ja postittaa.

 

Projektin hyödyt ovat olleet jo nähtävillä asioinnin nopeuksien kehityksessä. Käsittelyajat, päätöksienteot sekä vastauksien lähettäminen on digitaalisella alustalla huomattavasti nopeampaa nyt kuin ennen.

 

Läpinäkyvyyttä korvausvaatimusprosessiin

Kaikkien kutakin tapausta koskevien päätösten, tutkimusten sekä lausuntojen ollessa samassa ympäristössä asiakas - eli potilas itse tai hänen huoltajansa - voi olla varma prosessin kokonaiskuvasta ja kulusta. Tämä lisää monesti monimutkaiselta tuntuvan asian käsittelyn läpinäkyvyyttä.