Kuopion kaupungille uudistetut verkkosivut

twoday toimitti Kuopion kaupungille uudistetut verkkosivut. Toimitus tehtiin yhdessä Istekin kanssa, joka kilpailutti sivustouudistuksen yhteydessä kumppanin verkkopalveluhankkeiden toimittamiseen asiakkailleen.

Verkkosivujen portaaliratkaisuksi valittiin Liferay-julkaisujärjestelmä, joka on markkinoiden johtava avoimen lähdekoodin lisenssimaksuton portaali. WWW-sivujen uudistaminen on osa Kuopion kaupungin pitkän tähtäimen digitalisaatiohanketta, jolla mahdollistetaan digitalisaatiota tukeva sähköisen asioinnin kehittäminen. Kuopion kaupunki onkin linjannut sähköisten asiointipalvelujen käyttöönoton yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi lähivuosina.

Istekin ja twodayn yhteistyössä on tavoitteena tarjota yhteisesti markkinoiden paras ja monipuolisin tekninen ratkaisu sekä ylivertainen palvelu erilaisten verkkopalveluiden toteuttamiseen. Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa jatkossa tulevaisuuden informaatiohallinnan haasteiden ratkaisemisen kustannustehokkaasti toistettavan palvelumallin ja yhteisten sovellusratkaisujen avulla.

Luodulta palvelualustalta voidaan tuottaa palveluita mallilla ” tehdään kerran, käytetään useasti”. Nämä palvelut voivat kohdistua tiedonohjauksen suunnitteluun, eAsiointi -ratkaisujen tai asianhallintaratkaisujen käyttöönottoon tai esimerkiksi standardien mukaisiin arkistointiratkaisuihin.