Tarkka kustannustieto Postin tukena digimurroksessa

twodayn rakentamaa POKULA-järjestelmää käyttävässä Postissa laskenta on nyt entistä nopeampaa, luotettavampaa ja monipuolisempaa. POKULAsta saatavan datan avulla liiketoimintapäätösten tekeminen käy jouhevasti. 

Entistä tehokkaampia liiketoimintapäätöksiä


POKULA (Postin Kustannuslaskenta) -järjestelmästä vastaa ensi kädessä Postin Group Finance Vice President Henna Plit. Järjestelmästä on Plitin mukaan runsaasti hyötyä Postin nykyisessä liiketoimintaympäristössä ja kiristyneessä kilpailutilanteessa.

"Järjestelmä laskee meille toimintokohtaisia kustannuksia ja ennusteita, jotka tukevat päivittäistä päätöksentekoamme esimerkiksi tuotannollisissa ratkaisuissa, hinnoittelussa ja segmentoinnissa sekä johdon kuukausiraportoinnin perusteena."

Hallitusraportteihin asti päätyvän datan perusteella saadaan käsitys siitä, miten Postilla sujuu konsernitasolla. Vaikka POKULA-data kulkee läpi Postin liiketoiminnan, rajatuimpaan näkymään pääsevät vain ne controllerit, talousihmiset, tuotepäälliköt ja tuotantopuolen ihmiset, jotka tarvitsevat sitä työssään hinnoittelun tueksi.

"POKULA on hyvä järjestelmä juuri tällaisena. Sen avulla voimme kehittää tuotantoprosessiamme, hinnoitteluamme ja tehostaa toimintaa", kiittelee parikymmentä vuotta Postin toimintolaskentaa tehnyt Senior Development Manager Matti Jarkko.

"Mutta datan on oltava eheää ja laadukasta. Meillä on monia lähdejärjestelmiä, joten jos dataa ei kerätä kurinalaisesti tai se ei ole selkeästi kenenkään omistuksessa, ei hienoinkaan laskentajärjestelmä pysty auttamaan", Plit huomauttaa.

Myös Jarkko korostaa kurantin datan merkitystä toimintolaskennassa:

"850 kustannuspaikaltamme kohdennetaan 100 toiminnon kautta kustannukset 240 tuotteelle. Mitä parempaa lähdejärjestelmien datan laatu on ja mitä yhteismitallisempaa se on keskenään, sitä vähemmän dataa tarvitsee enää muokata POKULAssa."

Sitoutunutta yhteistyötä juuri Postin tarpeisiin


Tiivistä yhteistyötä twodayn kanssa tekevä Plit on tyytyväinen POKULAan, twodaylaisten osaamiseen ja siihen, että laskentaa kehitetään hallitusti.

"Yhteistyömme toimii mainiosti, koska twoday tuntee liiketoimintaprosessimme ja tarpeemme sekä laittaa itsensä likoon. Kommunikointi on luontevaa pitkän yhteistyön myötä."

"Pidän myös siitä, ettemme ole teknisesti liian sidottuja yhteen toimijaan. POKULA on tehty yleisellä koodikielellä, joten pystymme itsekin ajamaan ennustemallia ja tekemään tiettyjä ajoja – tai ostamaan teknistä osaamista tarvittaessa muualta", täydentää Jarkko.

avatar
Mikko Kontsas
mikko.kontsas@twoday.com
040 5806 786