Aon helpotti asiakkaidensa eläkesijoittamista twodayn ratkaisuilla

Aon on yli 120 maassa toimiva asiantuntijayhtiö, joka pyrkii luomaan asiakkailleen turvaa ja tasapainoa nykypäivän epävakauden keskellä. Aonin yritysasiakkaille suunnatut neuvontapalvelut kattavat niin erilaiset vakuutukset, riskienhallinnat, eläkkeet kuin henkilöstöetuudet.

Aon päätti sijoittaa Tanskan twodayn sähköisen allekirjoituksen ratkaisuun Addoon sekä digitaalisen eläkevälityksen ratkaisuun Pension Brokeriin mielessään kaksi selkeää tavoitetta. He halusivat virtaviivaistaa toimintansa prosesseja sekä dokumentinhallintaa, ja perustaa mobiilipainotteisen kampanjan tavoittaakseen uusia kohdeyleisöjä.

 

Parempi asiakaskokemus kehityksen keskiössä

 

“Aiemmin ajoimme eläkeneuvonnan kokouksiin läppäreinemme, ja ehdottomasti suurin osa prosessin ajasta kului papereiden käsin täyttämiseen“, kertoo Aonin markkinointijohtaja Thomas Krogh Jensen. 

Pension Brokerin avulla Aonin vakuutusmeklarit täyttävät kaikki asiakirjat verkossa asiakastapaamisiensa aikana, ja asiakas voi välittömästi hoitaa sähköisen allekirjoituksen. Tämän jälkeen digitaalinen kopio sopimuksesta tulee sekä vakuutusmeklarille, eläkeyhtiölle sekä asiakkaalle.

 

Thomas Krogh Jensen kommentoi prosessia: “Olemme nyt huomattavasti tehokkaampia ja vähensimme ihmisten tekemien virheiden määrää ottamalla Pension Brokerin käyttöömme. Samalla asiakkaamme saavat paremman asiointikokemuksen kanssamme, sillä meillä on enemmän aikaa olla henkilökohtaisesti heihin yhteyksissä.”

 

Mobiilikampanja nuoremmalle kohdeyleisölle

 

Pension Brokerin käyttöönoton taustalla Aonilla oli tahto saada alusta mobiililähtöiselle mainoskampanjalle erästä heidän asiakastaan varten. Tämä asiakas on yksi Tanskan suurimmista teleoperaattoriyhtiöistä ja yhtiön työntekijöiden keski-ikä on vain 28 vuotta.

“Tämän asiakkaamme henkilöstöstä suuri osa on nuoria, joille eläkkeen miettiminen ei vielä ole niin ajankohtaista”, kertoo Thomas Krogh Jensen. 

“Teimme heille mobiilikampanjan, jossa he voivat itsenäisesti tarkastella ja päättää eläkesijoituksistaan. Perinteisesti pitäisimme yhteisen infotilaisuuden koko henkilöstölle kahvihuoneessa sekä yksilöllisiä tapaamisia, mutta tämä tavoittaa kyseisen kohdeyleisön heille luonnollisella tavalla.”

 

Eläkeasiat kuntoon mobiilissa

 

Mobiilikampanjan kanssa mainostetut edut olivat nuorelle kohdeyleisölle houkuttelevia, eikä vähiten sähköisen allekirjoituksen helppouden ja korotettujen säästökorkojen vuoksi. 

 

Kampanjan kohderyhmästä noin 30% otti aktiivisen roolin eläkerahastoonsa sijoittamisessa. 

 

Koko prosessi on automatisoitu Tanskan twodayn Pension Broker -tuotteella, ja näin sekä meklari, eläkeyhtiö ja asiakas säästävät aikaa.